Het is uiteraard ons streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het zijn dat zaken niet lopen zoals u zou willen of dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Graag vernemen wij dat van u, zodat we onze dienstverlening verbeteren of aanpassen.
Het is belangrijk om een klacht eerst te bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. De oplossing kan dan vaak al gevonden worden tijdens een goed gesprek. Mocht dit niet lukken, dan kunt u officieel een klacht indienen.

KLACHT INDIENEN

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. Dit kan per e-mail naar info@zorgmaatjeskrimpenerwaard.nl of per post (Wethouder van den Bergplein 10, 2861EN Bergambacht). De directie neemt de klacht in behandeling en er wordt gezocht naar een goede oplossing.

GESCHILLENCOMMISSIE

Zorgmaatjes Krimpenerwaard is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Bent u ontevreden over een afhandeling van een klacht of mocht het niet lukken om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg.